Аутори ХХ вијека

Приједор се почетком XX вијека уписује у историју савременог ликовног стваралаштва тадашње Босне и Херцеговине. На првојликовној изложби 1907. године учешће узимају три школована сликара од којих су два Перо Поповић и Тодор Швракић из Приједора. Свој опус потврдили су непосредно иза тога излажући у Приједору 1910. године на изложби која се званично сматрадругом ликовном изложбом у историји Босанско – херцеговачког сликарства.

Довољно је набројати имена неколико значајних аутора потеклих са ових простора: Швракић, Поповић, Четић, академик СретенСтојановић, Митриновић, Крагуљ, Миљуш, којима уз раме стоји још петнаестак академских сликара, десетак ликовних педагогаи неколико наивних сликара, па да се добије потврда значаја овог културног центра у ликовном стваралаштву.

Од почетка 60-тих година прошлога вијека почиње да се формира ликовна збирка Музеја Козаре управо дјелима првихприједорских сликара Поповића, Швракића и Четића, као и вајара Сретена Стојановића. Жена, Устанак, Слобода, Портрет дрМладена Стојановића, и Аутопортрет су прва дјела вајара Сретена Стојановића откупљена за збирку Музеја, која ће се скоропедесет година касније претворити у посебан легат у склопу Спомен куће породице Стојановић.

До краја 80-тих година збирка се полако попуњава ликовним дјелима углавном приједорских сликара као што су: ДрагутинМитриновић, Милан Васиљевић, Радован Крагуљ, Љубомир Стахов, Бранко Миљуш, Предраг Марјановић, Слободан Гарић. 1992. године поводом изложбе српског сликара Милића Станковића од Мачве, Музеј добија на поклон од аутора шест ликовнихдјела. У организацији Народног Музеја – Београд, Одбора за националну солидарност са Републиком Српском и Умјетничкогбратства Манастира Крка, 1996. године поклоњена су Музеју Козаре 42 умјетничка дјела у склопу изложбе под називомМилошта из њедара. У овом опусу од 42 имена српске умјетности, Музеј први пут у толиком броју добија дјела аутора који нисуса овог подручја. Ива Деспић, Мира и Сава Сандић, Милан Маринковић-Циле, Михајло Ракита, Сава Стојков,Милош Шобајић, Здравко Мирчета, међу осталима представљају збирку слика, графика и скулптура формирану у легат Народног Музеја изБеограда.

УМЈЕТНИЧКА ЗБИРКА