Двориште музеја са лапидаријумом   

Античка збирка(Римски надгробни споменици и жртвеници из III вјека

Тродимензионална историјска изложба