ИСТОРИЈСКА ЗБИРКАНастанак Музеја Козаре датира још 1954. године и уско је везан са развојем нашег града и потребом истог да се сакупе и очувају тековине НОБ-е и сјећање на Козарачку епопеју. Управо из тог разлога и због специфичности тренутка настанка највећи дио историјске збирке и чине експонати и документи из овог периода

Реферат за историју од XII до XIX вијека са нумизматичком збирком и период од 1941. до 1945. године

Реферат за историју од XII до XIX вијека са нумизматичком збирком и период од 1941. до 1945. године

САЗНАЈ ВИШЕ

Реферат историје за период Аустроугарске, Краљевине Југославије, од 1941. године до данас

Реферат историје за период Аустроугарске, Краљевине Југославије, од 1941. године до данас

САЗНАЈ ВИШЕ