Музејска библиотекаOснивањем Mузеја у Приједору 1954. године формирана је музејска библиотека, захвљујући откупу и донацијама, у виду књига, угледних приједорских породица: Митриновић, Радетић и других.

Библиотека Музеја Козаре Приједор је специјална библиотека чији је рад усклађен са радом и организацијом музеја, па је њен фонд везан за литературу из музејске дјелатности: историја, историја умјетности, археологија, етнологија, нумизматика итд.

Музејска библиотека данас броји преко 5 000 наслова. Највише се могу наћи монографска издања (књиге) и серијске публикације (новине и часописи матичног подручја).

У оквиру фонда библиотеке, као посебне цјелине, налазе се и монографска издања из два легата:

  • Легат породице Стојановић, којег чини лична библиотека од око 200 књига стручне литературе из области медицине др Младена Стојановића, народног хероја,
  • Легат Бошка Башкота, политичког и јавног радника из Београда, поријеклом са овог простора, који садржи око 1 200 монографских издања из различитих области, највише из историје и друштвено политичког живота бивше државе.

 

У оквиру музејске библиотеке, од 2005. године организована је и издавачка дјелатност, са око двадесетак монографских издања прозе и поезије писаца са матичног подручја.

Стару ( до 1867. године) и ријетку (ријетка издања из ратних периода 1912-1913, 1914-1918, 1941-1945. године) књигу, као културно добро, у Музеју Козаре Приједор чине око 300 различитих публикација (тематски и језички) настале од друге половине XIX вијека до прве половине XX вијека.

Музеј Козаре настоји да обогати фонд музејске библиотеке, те да увијек прати и прибавља нове књиге. Тако данас музејску библиотеку, поред других вриједних књига, краси и монографија посвећена Тихомиру Тихи Илијашевићу.  

Музејска библиотека, осим што примарно служи за рад кустосима музеја, отвореног је типа, те због своје специфичне грађе пружа услуге и грађанству.