ТРЕЋЕ МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ РАДОВА НА ПАПИРУ, ПРИЈЕДОР 2020.