СРЕДЊИ ВЕК У АРХЕОЛОШКИМ ЗБИРКАМА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ЈАГОДИНА

In: Актуелно

У понедјељак, 4. маја 2020. године, у Музеју Козаре, постављена је археолошка изложба Средњи век у археолошким збиркама Завичајног музеја Јагодина.  На осамнаест паноа представљени су предмети у хронолошком распону од VI до XVI вијека: посуђе, оруђе, накит, предмети личне побожности, као и дио Нумизматичке збирке. Највећи дио предмета набављен је археолошким ископавањима Завичајног музеја Јагодина, Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду, Завода  за заштиту споменика културе Крагујевац  и Одјељења за археологију Филозофског факултета у Београду, спроведеним у општинама Јагодина, Свилајнац, Деспотовац и Рекавац.

Деплијан