ИЗЛОЖБА РАДОВА ТРЕЋЕГ МЕЂУНАРОДНОГ БИЈЕНАЛА РАДОВА НА ПАПИРУ У НОВОМ ГРАДУ