Нова изложба „УРБАНА ОБНОВА”

In: Актуелно

У петак, 8. 10. 2021. године отворена је изложба „УРБАНА ОБНОВА АУТОБУСКОГ И ЖЕЉЕЗНИЧКОГ КВАРТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА”, аутора Берине Рамић.

Аутор о изложби-пројекту:

Пројекат „Урбана обнова аутобуског и жељезничког кварта града Приједора” је тема дипломског рада којим сам завршила мастер студије на Техничком уиверзитету у Грацу. Рад највећим дијелом обухвата анализу и откривања проблема, затим проналажење рјешења датог простора.

Док се квартови аутобуских и жељезничких станица у европским градовима развијају и суочавају са новим изазовима, развој истих у градовима Босне и Херцеговине мирује. У послијератном периоду је умањена функција главних станица. Разлог томе је укидање многих возних линија, које је резултат лосе економске ситуације и смањења броја становника. Станице и њихово окружење су беживотни и за посјетиоце неатрактивни.

Главна станица у Приједору је добар примјер таквих станица. Некада су ова станица и њено окружење били дио живог градског простора, а данас само мјесто проласка или мјесто паркирања.

У пројекту Урбана обнова се проматрају и анализирају различити аспекти и питања :

  • Како оживјети градски простор у којем је ослабљена његова главна функција?
  • Које функције понудити и становницима пружити нове могућности и бољи квалитет живота, те реаговати на одлазак младих из града?
  • Како одржавати и сачувати објекте од историјског значаја?
  • Како утицати на густ саобраћај и нерегулисано паркирање?

Циљ овог урбанистичког пројекта је ставити човјека као главног актера овог простора и успоставити визију о томе како побољшати јавни живот.

Изложба овог рада у Музеју Козара ( даје грађанима могуцност да се упознају са самим радом, укључе у пројекат те дискутују на тему јавног простора.

https://muzejkozare.org/wp-content/uploads/2021/10/Berina-katalog.pdf

https://kozarski.com/u-muzeju-kozare-predstavljen-urbanisticki-projekat-berine-ramic/

Оставите одговор