Конкурс за самосталне ликовне изложбе за 2019. годину

In: Arhiva

Музеј Козаре расписује Конкурс за ликовне изложбе за излагачку сезону 2019. године. Изложбе могу бити самосталне или заједничке (кустоски пројекти, умјетничке групе и сл.).

Конкурс траје од 15.9. 2018. до 15.10. 2018. године.

Потребну документацију доставити у штампаној и електронској форми:
• лични подаци (адреса, телефон и  е-mail);
• пријава са концепцијом изложбе;
• радна биографија;
• Пет(по 2 од сваког аутора за групне изл.), репродукција радова (приједлог за изложбу са техничким описом радова);
• каталог са посљедње изложбе.

Уколико пројекти подразумијевају и друге облике садржаја програма, описати садржај и техничке податке.

Музеј Козаре сноси трошкове смјештаја аутора, дизајна и штампања каталога, плаката и позивница.
Тираж каталога је 100 примјерака.
Величина каталога је двије стране А3 4/4.

Музеј такође прузима обавезу транспорта радова на подручју БиХ, те сноси дио трошкова транспорта радова из иностранства.

Сви аутори чије изложбе Умјетнички савјет Музеја Козаре уврсти у програм, обавезни су да Музеју Козаре уступе по један рад са изложбе.

Пријаве и документацију слати на :
Музеј Козаре
Николе Пашића б.б.
79000 Приједор
Са назнаком (за Конкурс)

Документацију у електронском облку слати на е-mail
maticnimuzejkozare@gmail.com

Резултати Конкурса биће саопштени најкасније до 15.11. 2018. године.
Након завршетка Конкурса сви кандидати ће бити обавијештени путем електронске поште (е-mail).

Оставите одговор