КОНКУРС ЗА 5. МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ РАДОВА НА ПАПИРУ